Nadzemí a podzemí Střední Evropy

 

Zkrácená zpráva z prohlídky muniční továrny v Holýšově 19.6.1945

 

V Metallwerke Holleischen GmbH (Závod I. mechanická dílna, Závod II. laborace) se vyrábělo za II. světové války malokaliberní palubní střelivo. Mechanické dílny byly zařízeny na výrobu nábojnic 20–30 mm s produkcí 50 000-70 000 kusů denně.
Na konci války byl závod poškozen výbuchem muničního vlaku v jeho těsné blízkosti.
Strojový park se z větší části zachoval a byl umisťován do sklepních místností a do objektů kde byly střechy zachovány. V závodě I. se pracovalo pouze ve 3 polích z 20.
Ze Závodu I. vede lanová dráha do Závodu II., který leží cca 3 km severozápadně.

Během okupace přikoupil holýšovský závod lesní pozemky a vybudoval na nich Závod II., který se skládal ze 42 objektů pro speciální účely (výroba munice, laborace, muniční sklady apod.) a další objekty nutné pro výrobu např. vlastní elektrárnu. Na rozloze 3 x 1,5 km je umístěno 24 laboračních objektů se správní budovou a laboratořemi. Objekty jsou moderní a po stránce bezpečnostní dokonale vybaveny. Správní budova se zařízením laboratoří je z větší části vykradena. Tři laborační objekty a kantina byly zničeny náletem. Každý objekt byl vybaven příručním skladem třaskavin, umývárnami a šatnami. Koncem války byl závod těžce poškozen náletem (Rovněž koncová stanice lanové dráhy ) a převzaté objekty byly ještě v roce 1948 jen nouzově zastřešeny. Zajímavé jsou údaje u budov 131, 131 a, 131 b, které mají dle popisu „dopravní sklep“. V Závodě II. byla po válce uskladněna munice a prach z větší části trofejního původu.

Pro ubytování osazenstva  byly zřízeny  4 dřevěné barákové tábory o zastavěné ploše 11 000 m2. Pro ubytování stálých zaměstnanců byla vystavěna kolonie (tzv. "Výhledy") o 113 domech s 506 byty a 6 obchody. Kolonie patřila společnosti Siedlung und Wohnhausgesellschaft Sachsen v Drážďanech, s níž měl závod nájemní smlouvu. Kromě toho měl závod vlastní kolonii o 7 domech. Počet osazenstva byl za války 7000, z toho Závod II. 1000.

V březnu roku 1944 byl z důvodu nedostatku pracovních sil přeměněn  tzv.Pičmanův statek  na pobočku KT Flossenbürg.Táborem prošlo na 5000 věznů z celé Evropy, kteří byli nuceni pracovat v otrockých podmínkách. Mnozí toto nelidské zacházení zaplatili svým životem.

       Zdroj: Archiv Škoda Plzeň