Nadzemí a podzemí Střední Evropy

 

Tato velká zem je bohatá na fortifikace všeho druhu . Každý režim, každá armáda, která tudy prošla, zanechala po sobě opravdu  nepřeberné množství objektů snad veškerých typů a velikostí z různých časových období. Naše  bádání se zatím víceméně soustředilo na období studené války, na objekty po tzv. Severní skupině vojsk ( bývalé sovětské armádě dislokované na území Polska ) forty, muniční továrny, pobřežní baterie, a jiné objekty z 2.světové války. Co vše se tedy podařilo doposud zdokumentovat, předkládáme ve 2 dílech v  přiloženém odkazu. 

 

 POLSKO        POLSKO 2