Nadzemí a podzemí Střední Evropy

Objekt č.32 Lumpfisch. Koncem 2.SV se v tzv."Alpské pevnosti" začalo v podzemí budovat hlavní velitelství ozbrojených sil (OKH) německé armády

Další objekty kde se plánovala, nebo probíhala válečná výroba ...