Nadzemí a podzemí Střední Evropy

Dělostřelecká tvrz Hůrka (1938) koncem války o.č. 319 FARN v letech 1958 - 2008 muniční sklad Čsl.armády