Nadzemí a podzemí Střední Evropy

Pamětní deska na zdi bývalého KT Litoměřice

Hala č.25

Vyhledávání

Železniční tunel v Litoměřicích

Stavba železničního  tunelu probíhala v letech  1872-1873 jako součást tzv. severozápadní dráhy. Pravidelná doprava začala  1.1.1874 . Tunel sloužil svému účelu, tj.železniční dopravě nepřetřžitě do roku 1957,  kdy došlo k přeložce trati do dnešních prostor (blíže k řece Labi) a zároveň k její elektrifikaci. Od roku 1958 byl železniční tunel v Litoměřicích vyřazen z provozu a přeměněn ve skladiště ovoce, které zde bylo až do počátku 90.let

zdroj: SOA Litoměřice