Nadzemí a podzemí Střední Evropy

Sklady speciální munice (D)

SAS WH (D)